Trendy czy dane?

Trendy czy dane?
http://forex-gielda.pl/
Trendy czy dane?

Inwestowanie na giełdzie jest w pewnym sensie kupowaniem przyszłości. Oznacza ono bowiem, że kupujemy dzisiaj jakiś produkt i chcemy wierzyć, że w przyszłości będzie wart więcej, ponieważ tylko w taki sposób uda nam się zarobić. Jest to oczywiście podejście, w którym interesuje nas zarabianie na walutach, a nie po prostu wymiana ich po najlepszym dla nas kursie. Takim podejściem w tym miejscu zajmować się nie będziemy. Zostawimy je na inną okazję. Samo inwestowanie w poszukiwaniu zarobku na walutach wymusza na nas zastosowanie jednego z dwóch ogólnych podejść do inwestowania. Pierwsze podejście oparte jest na analizie formalnej rynku, drugie na analizie technicznej rynku walut.

Analiza formalna

Analiza formalna giełdy walutowej Forex skupia się na analizowaniu działania poszczególnych gospodarek, z którymi związany jest pieniądz. W swoim założeniu jest ona bardzo prosta, ponieważ pieniądz jest elementem wyceniającym gospodarkę. Jeśli gospodarka radzi sobie lepiej, pieniądz staje się więcej warty, a jeśli od gospodarki odpływają inwestycje i kapitał, będzie sobie ona radziła gorzej i pieniądz na niej funkcjonujący będzie mniej warty. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze czynniki czysto monetarne, takie jak podaż pieniądza. Jest to kwestia dość skomplikowana, ale wystarczy powiedzieć, że niższe stopy procentowe powodują spadek wartości pieniądza. W analizie formalnej chodzi o to, by wiedzieć dlaczego w przyszłości ceny mają się zmieniać w takim, a nie w winnym kierunku.

Analiza techniczna

Analiza techniczna rynku walut jest czymś, co dla wielu osób jest czarną magią, a dla innych jest bardzo prostym i efektywnym narzędziem oceniania sytuacji rynkowej. Opiera się ona o budowanie specjalnych trendów, czyli analizowanie zmienności kursu waluty w oderwaniu od czynników go wywołujących i skupianiu się na zależnościach, które mogą być tak naprawdę tylko pozorne, ale mimo wszystko spora część osób się nimi kieruje, więc nawet jeśli same w sobie nie mają żadnego znaczenia, to wiara w nie jest już jak najbardziej czynnikiem realnie wpływającym na kształt rynku. Budowanie trendów można przeprowadzić za pomocą linijki i ekierki, a nawet samej tylko linijki, dzięki czemu jest to metoda przystępna dla każdego i dlatego szeroko wykorzystywana.

Comments are closed.